Vytopená škola

Budmerická škola je vytopená a pretože zatieklo aj do elektrických rozvodov, revízny technik vydal zákaz používať budovu.
 foto: mbx

Do konca školského roka sa už žiaci do svojich tried nevrátia. Zvyšok školského roka sa bude vyučovať v Budmerickom kaštieli.

,