Verejná zbierka

OZ Budmeričania deťom spolu s vedením školy organizujú verejnú zbierku za účelom odstránenia havárie na vodoinštalácii v budove Základnej školy. Zbierka sa koná od 6. júla 2012 do 30. septembera 2012. Prispieť je možné na Obecných úradoch v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej, ďalej v škole, v škôlke a v družine, v obchode na námestí a v drogérii.
Prispieť môžete aj na osobitný účet Budmeričania deťom = OZ: 5029198367/0900.

,