Skládka v Budmericiach | Rozšírenie alebo dokončenie

V blízkej budúcnosti sa očakáva pomerne vysoký nárast nebezpečných odpadov (príprava územia spoločnosti Istrochem Reality, a.s. na sanáciu a rekultiváciu územia v Bratislave – predtým Istrochem, a.s. Bratislava), ktorý sa bude ukladať na uvedenej skládke odpadov, sa spoločnosť Istrochem Reality, a.s. Bratislava rozhodla o dostavbe kazety K5 – sekcie S3 až S9.

zdroj: Katalóg stavieb a stavebných zámerov

Skládka nebezpečného odpadu v Budmericiach – „Dimitrovka“ vznikla v 70.-tych rokoch. V tých časoch sa tomuto rozhodnutiu komunistickej strany neodvážil nikto odporovať. O tom, čo sa v „Dimitrovke“ deje, sa len šepkalo: Vraj sa šetrilo na izolácii a skládka údajne presakuje. Okolo roku 1985, keď zakázali vo Vištuku používať studne a do Budmeríc a Vištuku bolo treba urýchlene priviesť vodovod, sa ľudia v tomto názore len utvrdili. Rozbor vody v Budmericiach potvrdil,  že ani budmerické studne nemajú pitnú vodu. Vysoký obsah dusičnanov však pravdepodobne spôsobilo vypúšťanie močovky na čiernu skládku v Pieskovej bani. Vďaka tomuto rozhodnutiu a masívnemu hnojeniu umelými hnojivami, budeme za pitnú vodu platiť čoraz vyššiu cenu.
Po nežnej revolúcii cítili Budmeričania šancu, že by mohli zastaviť dovážanie odpadu na skládku. Zopár odvážnych vytvorilo živé zátarasy, ktoré dňom a nocou bránili nákladným autám vyvážať odpad na skládku. Štát sa pridal na stranu silnejších, prišla polícia a odpad vozili ďalej.
Prvý porevolučný a nekomunistický starosta chcel prevádzku skládky previesť na obec, aby mali Budmerice kontrolu nad tým, čo sa na skládku vozí. Nepodarilo sa už čoskoro sa na Budmerice valil dym zo skládky. V druhej polovici 90.-tych rokov bolo počas jedného leta na skládke niekoľko menších požiarov, keď v horúcom počasí explodovali plechovice od farieb.

Neznesiteľný zápach cítiť často hlavne v letných mesiacoch a v ľuďoch sa znova a znova prebúdzajú obavy. Rozpráva sa o náraste počtu respiračných ochorení a aj mnohé vrodené vady pripisujú Budmeričania skládke. Napriek tomu v roku 2003 obec povolila stavbu 5. kazety (jamy s odpadom).
Pekné gesto od prevádzkovateľa skládky bola exkurzia na skládke spojená z výkladom. Exkurzia sa nezaobišla bez emotívnych dialógov, ale zástupca prevádzkovateľa bol vyzbrojený riadnou dávkou trpezlivosti. Nepríjemný zápach na skládke sa stupňuje v závislosti od vzdialenosti k akumulačnej nádrži, do ktorej sa odčerpáva „voda“, alebo skôr tekutina z kaziet a potom sa ňou polieva odpad, aby sa predchádzalo požiarom. Akumulačná nádrž je otvorená a tekutina z nej sa voľne odparuje do ovzdušia. Budmeričanov trápi hlavne tento zápach a strach z toho, čo dýchame. Prevádzkovateľ by mal preto nádrž prekryť, aby sa zabránilo odparovaniu a úniku zapáchajúcich plynov do ovzdušia. Taktiež je potrebné spraviť analýzu týchto plynov. Je zarážajúce, že prevádzkovateľ v súčasnosti žiada o povolenie dokončiť kazetu č.5, pričom plná kazeta č.3 ešte stále nie je dokončená a uzavretá. Podmienkou na rozšírenie skládky by preto malo byť uzavretie kazety č.3.
O bezpečnosť skládky sa zaujímajú aj majitelia pozemkov, ktorí by radi začali s bytovou výstavbou v blízkom okolí. V pôvodnom stavebnom povolení skládky sa píše, že vzdialenosti skládky od obytnej zóny je 1500m. Dnes sa plánuje bytová výstavba cca 350m od skládky.

,