Štrajk ZŠ a MŠ Budmerice

V pondelok 26. a v utorok 27. 11. sa ZŠ s MŠ Budmerice zapojí do štrajku. Základná škola sa zapojí do štrajku pasívnou formou, čiže riaditeľ školy nedáva žiakom voľno z dôvodu štrajku zamestnancov. Žiaci idú normálne do školy a „vyučovanie“ bude prebiehať podľa rozvrhu.

O deti bude postarané … keď majú mať podľa rozvrhu matematiku, budú mať matematiku.

povedal pre budmerice.net riaditeľ školy Mgr. Ľudovít Arvay

Zatvorená nebude ani materská škola. Otvorené budú ale len 2 triedy, aby sa aspoň niektoré učiteľky mohli do štrajku zapojiť aktívne účasťou na zhromaždení v Bratislave.

Modranské školy sa zapoja do štrajku aktívne. Zatvorená bude materská škola (aj všetky pracoviská), obe základné školy a niektoré stredné školy. Preto ak vaše dieťa chodí do školy v Modre máte  nárok na ošetrovné počas štrajku (rodičia detí do 10 r).

Na účely preukázania splnenia podmienky uzavretia školy rozhodnutím príslušných orgánov stačí predložiť písomné potvrdenie riaditeľa školy o tom, že poskytol žiakom voľno z dôvodu štrajku zamestnancov tejto školy, škola bola v tento deň uzavretá a neboli zabezpečené náhradné priestory na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Viac informácií na stránke Sociálnej poisťovňe

, ,