Náhrobok grófky Pálffyovej

Grófka Antónia Pálffyová, ktorá sa do pamäti regiónu zapísala ako veľká filantropka a podporovateľka núdznych si priala byť pochovaná priamo na cintoríne v Častej. Medzi obyvateľmi Červenokamenského panstva bola veľmi obľúbená o čom svedčí aj text na náhrobku: Najlepšej matke, vďačné deti.

Červenokamenské panstvo, o.z. náhrobok príkladne obnovilo. V októbri 2010 – marci 2011 bol zreštaurovaný samotný náhrobok a v júli – októbri 2012 prebehlo reštaurovanie kovanej železnej mreže, ktorá tvorí oplotenie náhrobku.

Od roku 2010 organizuje AINova každoročne súťaž o príkladne obnovenú stavbu. Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov, do hlasovania sa môžete zapojiť aj vy a svojim hlasom pre O.Z.  Červenokamenské panstvo môžete oceniť ich prácu. Hlasovať môžete na stránke http://www.ainova.sk/sk/rocnik-2013/