Cena Rudolfa Fabryho 2013

Slávnostné vyhodnotenie V. ročníka básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho prebehlo 13. 12. 2013 tentokrát v Kultúrnom dome v Budmericiach, lebo Ministerstvu kultúry SR sa nepodarilo do roku 2013 začať sľubovanú rekonštrukciu Budmerického kaštieľa.

Práve na pôde Budmerického kaštieľa v roku 2008 v rámci stretnutia mladých autorov s renomovanými spisovateľmi vznikla myšlienka pripraviť a vyhlásiť I. ročník básnickej súťaže a pripomenúť si významného básnika, rodáka z Budmeríc, Rudolfa Fabryho.

Súťaž je anonymná, určená mladým autorom poézie do 30 rokov bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry.

Výsledky V. ročníka:

Laureátom Ceny Rudolfa Fabryho sa stala Katarína Hrabčáková.

Prémie získali Michaela Svítková, Kristína Gaberová a Nikoleta Preložíková.

Čestné uznania si prebrali Martina Grmanová, Veronika Jančíková a Veronika Petrášová.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 5. ročníka Ceny Rudolfa Fabryho bolo  vyvrcholením  Budmerického dňa Spolku slovenských spisovateľov, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 90. výročia ustanovenia Spolku slovenských spisovateľov v Budmericiach.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov podčiarkla Terezka Homzová nádherným prednesom básní od Rudolfa Fabryho a Budmerický zbor Chorus Angelicus pod vedením Janky Neščákovej niekoľkými vianočnými koledami.

,