HRA NA PRINCEZNÚ

Budmerické divadlo Vás pozýva na kráľovskú premiéru hry Marcela Olšu HRA NA PRINCEZNÚ
Alebo komédia o tom, ako kráľ Anglicka ženil svojho syna, no Amor trafil niekoho tretieho ….

v termínoch 19. 1. a 26. 1. o 18:00

réžia, scéna Marcel Olša
Hudba Peter Tarkay
Hrajú D. Kuchta, L. Somorovská, M. Ondrisová,
R. Kuchta, M. Benešová, Z. Jurisová,
M. Brejcha, D. Dugovičová, P. Valentovičová,
G. Miššík
šepká Dominika Görfölová