Nový zákon o odpadoch

Začiatok júla 2014 bol predpokladaný termín predloženia nového zákona o odpadoch na rokovanie vlády a očakávalo sa že bude platiť od 1.1.2015. Termín sa však nepodarilo stihnúť a o vládnom návrhu zákona o odpadoch, ktorý prichádza po 13 rokoch, by NR SR mala rokovať na najbližšej schôdzi v prvom čítaní. Platnosť zákona sa očakáva od 1.1.2016.
V súčasnosti idú príjmy zo skládky výlučne do rozpočtu dotknutej obce, ako kompenzácia za riziká a nepríjemnosti, ktoré so sebou existencia skládky prináša. Po novom má 60 % tohto poplatku smerovať do rozpočtu obce a 40 % do Environmentálneho fondu. Dotknuté obce tak prídu približne o 5 miliónov eur ročne.