Budmerice ako New York ?

Archeológovia odkrývajú v lokalite nachádzajúcej sa neďaleko obce Budmerice v okrese Pezinok zvyšky osady. Opevnená bronzová osada, zásobné jamy obilia, rôzne keramické a bronzové predmety a nádoby, šperky aj kostra pochádzajú podľa archeológov zo staršej doby bronzovej. Podľa doterajších poznatkov je opevnená osada s počtom stavieb a množstvom osídlenia na vtedajšiu dobu taká veľká ako New York pre nás dnes.

Osada bola súčasťou siete ďalších podobných osád od Devína popri Malých Karpatoch a Váhu, až do Poľska. Išlo o takzvanú Jantárovú cestu. Obyvatelia tejto osady zrejme spracovávali rudu, ktorú ťažili v neďalekých Karpatoch. Bronz buď použili na výrobu nástrojov a šperkov, alebo s ním ďalej obchodovali. Vyrábala sa tu keramika, ktorej úlomkov je okolo náleziska veľa. Našli sa tu aj prasleny a závažia tkáčskeho stavu.

Táto lokalita bola osídlená  v minulosti niekoľko krát. Okrem  maďarovskej kultúry, tu žila aj skupina ludanická a osadu obývali aj kelti. Poloha ľudských kostí nájdených v zásobovacej jame nasvedčuje, že žena ktorej patrili tam bola pochovaná pravdepodobne počas náboženského rituálu.

V zásobovacích jamách sa našlo dosť obilia na archeobotanický výskumu. Jednou z obilnín, ktoré tu obyvatelia pestovali bol jačmeň a je možné, že sa tu varilo pivo.

Archeológovia evidujú túto zaujímavú a na nálezy bohatú lokalitu v Budmerickom chotári už od 50tych rokov minulého storočia.

,