Najlepší leteli do Londýna

Anglická jazyková škola EASYLINGUA bola v minulom školskom roku zaradená to programu TOP ENGLISH LANGUAGE SCHOOLS (www.topels.org) a zároveň naši najlepší študenti AJ v kategóriách do 8 a 12 rokov v školskom roku 2012/13 získali ocenenie svojej práce formou zájazdu do Londýna.