Výlet na kúpalisko VINCOV LES

OZ Budmeričania deťom Vás pozýva na výlet na kúpalisko VINCOV LES  dňa 21. júla 2015 Pre deti, študentov a dospelých Prihlásiť sa môžete u:

Monika Císarová - 0911 266 115

Inka Lehnertová  - 0904 630 206