Veľké upratovanie v Budmericiach nebude

Dotáciu na odstránenie čiernych skládok odpadu získa v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska 219 žiadateľov, čo je takmer polovica uchádzačov. Obec Budmerice v prehľade úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 nefiguruje.

Obec Budmerice figuruje v zozname žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly,

Okrem dotácie na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, dotovalo tento rok ministerstvo aj ďalšie činnosti:

  • OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
  • OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
  • ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
  • OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
  • ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Obce a mestá, ktoré dotáciu získali musia účelovo viazané financie využiť do konca novembra. Agentúru SITA o tom v nedeľu informoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) Maroš Stano.

Do historicky prvého programu na likvidáciu nelegálnych skládok sa prihlásilo 490 samospráv, Environmentálny fond po posúdení žiadostí schválili 46 percent z nich. MŽP vyčlenilo na Veľké upratovanie Slovenska 10 miliónov eur, pričom na odstránenie jednej skládky môžu samosprávy získať dotáciu maximálne 100-tisíc eur.

Štát financuje 95 percent nákladov, zvyšok zaplatí obec. V rámci programu sa bude financovať zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku alebo jeho zlikvidovanie v spaľovni.

Čítajte viac: www.sme.sk

, ,