Rekonštrukcia v Modre sa predlžuje

Termín uzávery pre všetky druhy dopravy na Štúrovej ulici v Modre z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie Stoličného potoka a hlavných rozvodov vodovodu a kanalizácie sa predĺžili do 22.11.2015.

Doprava na Hornej ulici je z tohto dôvodu zúžená do jedného jazdného pruhu a je riadená semaformi.

Dňa 13. a 14. novembra 2015 bude prejazd cez Modru spomalený z dôvodu asfaltovania a povrchových úprav cesty na Hornej ulici.

Preto odporúčame vodičom obchádzku mesta Modra

v smere z Bratislavy – cez Šenkvice a Vištuk,
v smere z Trnavy a Častej – cez Vištuk a Šenkvice.