Dotácie na podporu kultúry

Výzva na podporu kultúry na rok 2016, ktorú Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil 30. novembra 2015 teda stále beží a termín uzávierky podávania žiadostí so všetkými prílohami je 1. február 2016.

Žiadosti opäť posúdi nezávislá deväťčlenná rada BSK pre kultúru a umenie, ktorá bola nominovaná na dva roky, a to v zložení:

  1. Kultúrne dedičstvo – Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková (teoretička architektúry, FA STU),
  2. Ľudové umenie – Prof. PhDr. Zuzana Beňušková Csc. (etnologička, SAV),
  3. Pamäťové inštitúcie – Dr. Maroš Borský (riaditeľ, Židovské komunitné múzeum),
  4. Divadlo – Rastislav Ballek (divadelný režisér),
  5. Audiovizuálne umenie – Peter Kerekes (filmový režisér, dokumentarista),
  6. Literatúra – Michal Hvorecký (spisovateľ) – Predseda rady,
  7. Výtvarné umenie – Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. (teoretička a historička umenia, SNG),
  8. Hudba – Mgr. Adrian Rajter (muzikológ),
  9. Medziodborové aktivity – Fedor Blaščák (filozof a kurátor).

Zároveň budú nominovaní ďalší deviati hodnotitelia, aby každú žiadosť hodnotili dvaja ľudia.

viac na bsk