Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody aj v tomto roku BVS pripravila bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
Vzorky vody môžete priniesť v dňoch 21. marca až 23. marca 2016 (pondelok – streda) v čase od 8:00 do 16:00 hod. do priestorov laboratórií BVS, a.s., na Bojnickej ulici 6 v Bratislave. 
POSTUP PRI ODBERE VZORKY:
1.) 3 dcl plastovú fľašu niekoľko krát dôkladne vypláchnite vodou (sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať). 
2.) Vodu nechajte cca 2 – 5 minút odtiecť dostatočne silným prúdom. 
3.) Fľašu naplňte až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch a uzavrite.
4.) Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do BVS, a.s. (na Bojnickú 6).
5.) Každá fľaša bude označená identifikačným číslom. Pod týmto číslom bude zverejnený výsledok analýzy. 
Výsledky budú postupne zverejňované v priestoroch kontaktného centra BVS na Prešovskej 48, v priestoroch laboratórií na Bojnickej 6, na webovej stránke www.bvsas.sk alebo prostredníctvom call centra.