Pozvánka na tradičné stavanie mája v Budmericiach

V sobotu 30. apríla 2016 o 17:30 bude pred Zdravotným strediskom za hudobného doprovodu skupiny Jano tradičné stavanie mája, ktoré bude pokračovať  Májovou  veselicou na Barine.

,