Cyrilo – Metodské dni

Prehliadka speváckych zborov „Cyrilo – Metodské dni“ bude 5. júla 2016 o 15:00 v rímsko katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Budmericiach
Účinkujú:

Spevácky zbor Chorus Angelicus, Budmerice
Spevácky zbor Nevädza, Stupava
Spevácka skupina Loza, Lozorno
Cirkevný spevácky spevácky zbor Gloria, Zohor
Cirkevný zbor Stella, Senec
Zbor sv. Ondreja, Vysoká pri Morave
Spevácky zbor Cantus, Bratislava
Komorný zbor Gejzui Dusíka, Zavar

Hosť podujatia: speváčka Anna Servická