Zmena ordinačných hodín

Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Blažena Moravčíková oznamuje,

zmenu ordinačných hodín v mesiacoch júl a august 2016:

Pondelok, streda, štvrtok a piatok

od 7:00 do 10:30

Utorok

od 12:00 do 15:00

 

,