Bude nová linka?

Či budú od nového roku zmeny vo fungovaní prímestskej autobusovej dopravy záleží na vás. 

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017, ktoré budú k 11.12.2016 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste ich zaslali do termínu 19.8.2016.

Vaše pripomienky alebo požiadavky zašlite emailovou poštou na adresu: jmartinovic@slovaklines.sk . Požiadavky zaslané po 19.8.2016 nebudú môcť byť zadelené k prehodnoteniu celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.