Zvyšovanie cien vody

V piatok 30. 9. sa konalo valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde sa schvaľoval cenový návrh na zmenu ceny vody hlavne pre obyvateľov BSK.

Zástupca minoritných vlastníkov BVS obcí Vištuk a Budmerice Miroslav Dragun však upozornil, že tento cenový návrh BVS a následné rozhodnutie prišlo bez predchádzajúcej konzultácie s akcionármi spoločnosti. „Považujeme za veľmi nešťastné, že BVS nám predložila nič nehovoriacu dôvodovú správu, čo sa týka zvyšovania cien vody a odvádzania odpadových vôd. Nikde nie je napísané, akých domácnosti sa to dotýka. Ako starostovia a zástupcovia minoritných akcionárov môžeme len hádať, čo to znamená,“ povedal. Ako upozornil, cena by sa mala zvýšiť najmä starším a chudobným ľuďom, ktorí mali doteraz nižšiu spotrebu vody. „Miesto toho, aby sa klientom BVS, hlavne obyvateľom Bratislavského kraja, znižovala cena vody, je tu návrh na zvýšenie cien vody,“ tvrdí Dragun. Minoritní akcionári tvrdia, že sami nevedia koho a o koľko sa zvýšenie cien dotkne. Viac sa dočítate na dobrenoviny.sk alebo na blogu dragun.blog.sme.sk

Na snímke zľava zástupca minoritných vlastníkov BVS obce Píla Radovan Mičúnek a zástupca minoritných vlastníkov BVS obcí Vištuk a Budmerice Miroslav Dragun, ktorý ukazuje čistý zisk BVS za obdobie 2011 – 2015 počas tlačového brífingu po zasadnutí mimoriadneho Valného zhromaždenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a minoritných akcionárov BVS, a. s. Téma: Návrh na zvýšenie cien vody zo strany predstavenstva BVS, a. s. V Bratislave 30. septembra 2016. — Foto: TASR – Andrej Galica