Úprava školského areálu

V sobotu 5. novembra 2016 od 9:00 sa na našej škole uskutoční brigáda zameraná na úpravu školského areálu. Pozvaní sú rodičia, žiaci ale i každý jeden, kto je ochotný pomôcť. Prosím, prineste si vlastné hrable, lopaty, resp. iné náradie. Pripravené bude aj občerstvenie.