Budmerice v pohybe 2016

12.11.2016 môžete spoznať faunu a flóru Lindavy, ale aj rybolov a živočíšstvo v povodí Gidry. Turistika pre deti a dospelých štartuje od Budmerického kaštieľa medzi 10:00 a 12:00.

Od 12:00 do 12:45 sa môžete zaregistrovať do niektorej kategórie a  zabehnúť si 10 km jesennou Lindavou.

,