Bírešky z Havkáča

Bírešky boli robotníčky a podobne ako ďalší deputátnici celoročne pracovali a bývali na majeri.

Robotníčky – bírešky na majeri Havkáč. Budmerice (okr. Pezinok), 1929. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

Deputátnik bol celoročný zamestnanec na veľkostatku. Časť mzdy poberal v naturálnej forme – v tzv naturáliách z plodin dopestovaných na statku.

Tento systém práce vznikol v druhej polovici 19. storočia po zrušení poddanstva. Deputátnici boli napríklad: bíreši, kočiši, koniari, dozorcovia, kuriči a remeselníci.

Bývali v pridelených domoch na majeroch, kde rodiny žili v jednej izbe a niekedy zdieľali spoločnú kuchyňu s ďalšími tromi rodinami.

zdroj: aktuality.sk