MIKULÁŠ

Obec Budmerice Vás pozýva
na slávnostné privítanie Sv. MIKULÁŠA
v pondelok 5. decembra 2016 so začiatkom o 17:00 hod.
stretnutím v miestnom kostole,
po ktorom bude nasledovať
Mikulášsky sprievod a rozsvietenie Vianočného
stromčeka na námestí,
v Kultúrnom dome so sprievodným programom,
sladkými balíčkami a občerstvením
sa na všetky dobré deti teší Váš Mikuláš.

,