Zber papiera

Ak ste doteraz neseparovali papier, môžete smelo začať. Jarný zber papiera sa na našej škole uskutoční v dňoch 2. 5. až 11. 5. 2017. Papier, ktorý vyhadzujete do komunálneho odpadu zbytočne zaťažuje obecnú kasu. Obec potom nemá na to, aby napríklad revitalizovala kaštieľsku alej, ktorá by mohla byť „výstavnou skriňou“ obce.

Papier môžete priniesť denne medzi 7:00 -15:00 s výnimkou riaditeľského voľna dňa 5. 5. 2017 do areálu Základnej školy.

,