Budmerický Deň Zeme

OZ Budmeričania Deťom srdečne všetký pozýva na druhú upratovaciu akciu 29. apríla v čase od 9:00 do 18:00, pri príležitosti Dňa Zeme. Tento rok akcia spojená aj so Zš s Mš, kde sa deti s rodičmi možu zapojiť pri upratovaní okolia školy a dediny. Stretneme sa tak ako aj minulý rok, pri kaštiely, pri kurte. A rozpŕchneme sa po našej krásnej Lindave :). OZ Lodenica Gidra nám opäť poskytne a pomôže s opekaniskom na ich „búde“ na novom rybníku ,kde sa všetci stretneme po dobre vykonanej práci ;). Bude nachystané občerstvenie, ako napr. špekáčiky, pitný režim. Obecný úrad poskytne igelitové mechy a zabezpečí odvoz nazbieraného odpadu. Tešíme sa na malých aj veľkých zberačov! V prípade nejakých zmien a nových info, vás budeme informovať. P.S. Spolu toho zvládneme viac.
https://www.facebook.com/ozbudmericania.detom

, , , , ,