Veľkonočné tvorivé dielne

ZŠ s MŠ Budmerice v spolupráci s Maticou slovenskou Vás pozývajú na Veľkonočné tvorivé dielne, ktoré sa premiérovo uskutočnia v Kultúrnom dome v Budmericiach a Budmerickej izbičke a to už 8. 4. 2017 od 14:30 do 17:30.

 

, ,