Prileteli dážďovníky

Typický hlas dážďovníkov nám symbolizuje príchod teplého letného počasia. Tento rok prileteli 3.mája.

Dážďovník dokáže počas letu vyvinúť rýchlosť až 111,6 kilometra za hodinu a je tak najrýchlejším vtákom na svete. Jeden dážďovník uloví denne až 50 g hmyzu, čo je častokrát viac ako sám váži. Dožíva sa 10 až 15 rokov.

V Budmericiach hniezdi na viacerých miestach. Pozorovať ho môžu žiaci pri Základnej škole, návštevníci letnej terasy reštaurácie KVAK a hniezdi aj vo vetračkách niekoľkých rodinných domov. Dážďovníky si budujú hniezda hlavne na sídliskách v panelákoch predovšetkým vo vetracích otvoroch v atike a v štrbinách medzi panelmi. Pri zatepľovaní sa tieto miesta prekryjú izolačným materiálom, čím dochádza nielen k zániku úkrytov, ale často aj k usmrteniu týchto živočíchov, ktoré nemajú možnosť dostať sa von z úkrytov. Ak sa tieto práce vykonávajú počas hniezdneho obdobia dážďovníkov (15. apríl až 15. august), dochádza pri nich k priamemu úhynu hniezdiacich vtákov a k zničeniu ich hniezdisk. Dážďovníky majú navyše silnú väzbu na svoje hniezdiská. Tie, ktoré prežijú trvalú likvidáciu svojich hniezdisk pri zatepľovaní, majú problém nájsť si nové miesto na hniezdenie.

Vedecký názov Apus – v preklade z latinčiny beznohý – poukazuje na jednu z jeho najcharakteristickejších čŕt – krátke nôžky, ktoré na chôdzu používa len v malej miere. Jeho pohyb na vodorovnom podklade pripomína skôr plazenie ako chôdzu. Všetky štyri prsty na nohách sú nasmerované dopredu. Táto adaptácia mu umožňuje udržať sa na kolmom podklade pri hniezde. Na to, aby mohol dážďovník vzlietnuť, potrebuje sa spustiť voľným pádom do prázdneho priestoru – minimálne do niekoľko metrovej hĺbky, aby nabral potrebnú štartovaciu rýchlosť. Ak pristane na zemi, obvykle nedokáže sám vzlietnuť bez pomoci človeka.

viac informácií na http://dazdovniky.vtaky.sk/sk