Zápis detí do škôlky

Riaditeľstvo ZŠ s  MŠ v Budmericiach oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 15. – 16. mája 2017 v čase od 07:00 – 16:00 hod. v budove MŠ na Jabloneckej ulici č. 2. (Lindava)

K zápisu je potrebné predložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o umiestnenie dieťaťa v materskej škole spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade dieťaťa so špeciálno – pedagogickými potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

na stiahnutie: ziadostoprijatiedietatadoms.doc