PRÁZNINY V ŠKD

ŠKD ponúka v čase letných prázdnin 3.7.2017-14.7.2017 „PRÁZNINY V ŠKD“. V prípade záujmu si prihlášky môžete vyzdvihnúť do 7.6.2017 u p. vychovávateliek.