Najlepší projekt

Najlepší projekt energetickej efektívnosti v kategórii verejného osvetlenia realizovala obec Jablonec. Umožnil zmodernizovať sústavu verejného osvetlenia a vďaka využitiu modelu EPC bolo možné financovať celý projekt z dosiahnutých úspor na spotrebe elektriny a úspor na údržbe. Hlavným prínosom je výrazné zvýšenie úrovne osvetlenia verejných priestorov obce, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj celkovej bezpečnosti v obci. Vďaka projektu obec s 999 obyvateľmi ročne ušetrí 17 162 kWh elektriny, čo znamená 4 952 eur. Ocenenie odovzdala Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „Obnovou verejného osvetlenia sa začali samosprávy významnejšie zaoberať takmer pred 10 rokmi. Vďaka podporným mechanizmom, ktoré administrovala aj naša agentúra, si mohlo osvetľovacie sústavy zrekonštruovať vyše 700 obcí. Bola to jedinečná príležitosť obnoviť osvetlenie naozaj komplexne a s tými najlepšími technológiami. Aj vďaka tomu mohli byť riešenia náročnejšie a vstupné investície vyššie, ako je suma, ktorá sa pri prevádzke ušetrí. V každom prípade, mnohé z podporených projektov inšpirovali ostatné samosprávy. A keďže miest s nevyhovujúcim osvetlením je na Slovensku stále veľa, je dnes dôležité hovoriť o príkladoch, ako je Jablonec, pri ktorých si dokážu samosprávy financovať obnovu osvetlenia z úspor.“

viac na: dennik.hnonline.sk