ZBER PAPIERA

Vedenie školy oznamuje žiakom, rodičom a ostatným občanom obce, že jesenný ZBER PAPIERA bude prebiehať v dňoch od 6. 11.  do 16. 11. 2017. Zber bude prebiehať od 7.00 hod. do 15.00 hod.