Šťastné a veselé vianoce

V prvých troch storočiach kresťanstva oslavovala Východná cirkev narodenie spasiteľa 6. januára ako sviatok Zjavenia pána. No latinská cirkev slávila Vianoce 25. decembra. V treťom storočí sa podľa úradných spisov o nariadení popisu ľudu za cisára Augusta stanovilo, že dňom narodenia pána je 25. december, slávnosť Božieho narodenia bola v celej Cirkvi ustanovená na tento deň. Slovo Vianoce pochádza z nemeckého slova Weinnacht = Svätá noc. Na našom území pred príchodom kresťanstva, slávili v túto ročnú dobu zimný slnovrat. Slovo Kračun je považované za slovanský názov tohoto sviatku a dodnes funguje ako označenie Vianoc v maďarčine a rumunčine.

Náš letopočet počítame odo dňa, ktorý mal byť rokom narodenia Ježiša Krista. Tento dátum stanovil roku 525 mních Dionysus Exiguus, ktorý vychádzal z rímskeho letopočtu.

Prvé jasličky postavil v roku 1223 Giovanni Bernardone, neskôr známy ako František z Assisi v pustovni nad talianskym mestečkom Greccia. Pokúsil sa divadelným spôsobom sprostredkovať príbeh Ježišovho narodenia ľuďom, ktorí v živote nemali v rukách Bibliu. V horskej jaskyni postavil jasle, na slamu uložil živé bábätko, na ktoré dohliadali Jozef s Máriou, a z blízkeho gazdovského dvora požičal živého osla a vola. Pri jasliach potom, ako pri oltári, slúžil štedrovečernú omšu  – prvú „polnočnú“.

Stavanie betlehemov bolo najrozšírenejším vianočným zvykom až do 19. storočia, kedy se novým symbolom Vianoc stal vianočný stromček. Stavanie vianočného stromčeka vzniklo v Nemecku.

Prajeme Vám pokojné, láskyplné sviatky veľa radosti a zdravia.