Chrípkové prázdniny

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Budmerice 430, oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že v dňoch od 18.01.2018 do 22.01.2018 (vrátane) z dôvodu vysokej chorobnosti na základe rozhodnutia regionálneho hygienika RÚVZ v Bratislave vyhlasuje pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny. Vyučovanie sa opäť začne v utorok 23.01.2018. ŠKD a ŠJ budú zatvorené, žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania. Materská škola bude v týchto dňoch v prevádzke bez zmeny.