ZBER PAPIERA

Základná škola s Materskou školou Budmerice oznamuje že v dňoch 12.11. – 23.11.2018 organizuje ZBER PAPIERA

Papier môžete priniesť denne medzi 7:00 -15:00 hod. do areálu Základnej školy.

,