Eurofondy pre ZŠ a MŠ

Obec Budmerice získala 294 470 € na rozšírenie MŠ v objekte Lindava. Prestavbou a prístavbou objektu dôjde k zvýšeniu kapacity MŠ o 15 miest. Projekt popri stavebnej časti rieši aj interiérové vybavenie MŠ a úpravu areálu vrátane detského ihriska … viac na kamidueurofondy.sk

Ďalších 198 128 € získala na vybudovanie jazykovej učebne na 2. stupni ZŠ, vybudovanie učebne fyziky, dozariaďovanie polytechnickej učebne, vybudovanie IKT učebne na 1. stupni a 2. stupni, plus vybudovanie knižnice … viac na kamidueurofondy.sk