Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

platné od 14.4.2019

102424 Bratislava-Častá-Budmerice-Cífer, IDS BK 650

 • spoj 17 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:52) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:47)
 • spoj 19 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:55) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:50)
 • spoj 46 (Cífer, žel. st. 22:11 – Budmerice, nám. 22:30) posunutý o 2 minúty neskôr (22:13/22:32)
 • spoj 48 (Cífer, žel. st. 8:26 – Budmerice, nám. 8:45) posunutý o 40 minút neskôr (9:06/9:25) a pridané pokračovanie na spoji 010559/22 do zast. Doľany
 • nový spoj 51 (Budmerice, nám. 8:32 – Cífer, žel. st. 8:51) – premáva v X
 • nový spoj 52 (Cífer, žel. st. 7:51 – Budmerice, nám. 8:10) – premáva v X

010529 Doľany – Štefanová – Budmerice – Báhoň, IDS BK 559

 • Spoj č.1(X) – s odchodom Doľany o 4:35 hod. s príchodom Báhoň, žel.zast. o 4:56 je zrušený.
 • Nový spoj č.23(X,10) – s odchodom Štefanová, Jednota o 12:33 s príchodom Budmerice, nám.
 • 12:41. Spoj premáva len v dňoch školského vyučovania.
 • Spoj č.21(X) – s odchodom Doľany o 18:35 hod. s príchodom Báhoň, žel.zast. o 18:56 je zrušený.
 • Spoj č.2(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 5:09 hod. s príchodom Doľany o 5:28 je zrušený.
 • Spoj č.22(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 18:04 hod. s príchodom Doľany o 18:23 skrátený a
 • zmenený na čas s odchodom Budmerice, nám. o 9:25 hod s príchodom Doľany o 9:35.
 • Spoj č.10(X) – s odchodom Báhoň, žel.zast. o 10:04 hod. s príchodom Doľany o 10:23 skrátený
 • do trasy Báhoň, žel.zast. o 10:04 hod. s príchodom Štefanová, Jednota o 10:18 hod.
 • Nový spoj č.26(X,10) – s odchodom Budmerice, nám. o 12:45 s príchodom Štefanová, Jednota
 • o 12:50. Spoj premáva len v dňoch školského vyučovania.
 • Nový spoj č.24(X) – s odchodom Budmerice, nám. o 14:25 s príchodom Doľany o 14:35.

spoj 010559.pdf spoj 102424