Spoznávaj svoj domov

Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach, obec Budmerice a farnosť Budmerice Vás pozývajú v rámci projektu 

„Spoznávaj svoj domov“ 

na 4. časť prechádzky – ul. Juraja Holčeka od zdravotného strediska smerom do Báhoňa „tzv. Dolný konec“. 

Stretneme sa v nedeľu 8.3.2020 o 14:45 hod. pri terajšom zdravotnom stredisku, odkiaľ pôjdeme po ul. Juraja Holčeka smerom na Báhoň po koniec dediny a vrátime sa cez ul. kpt. Rašu späť ku zdravotnému stredisku. Po trase sa budeme zastavovať na miestach, kde boli, alebo ešte sú jednotlivé dominanty Budmeríc. Pozývame všetkých, hlavne mládež a novo prisťahovaných spoluobčanov. 

Občerstvenie si zabezpečí každý sám. V prípade nevhodného počasia bude stanovený nový termín stretnutia.