Dôležitá správa

Buďme ohľaduplní voči pracovníkom zberových spoločností

Niektoré prevádzky na zber a výkup druhotných surovín zostávajú dočasne zatvorené do odvolania.

Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.