Medzinárodný deň jednorodičov

21. marec je deň jednorodičov.

Kto je jednorodič?
Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou s ktorým by spoločne vychovávali deti.

Dnešný #DeňJednorodiča je dňom príležitostí na upokojenie situácie medzi rodičmi, aby počas pandémie koronavírus, boli k sebe oveľa zhovievavejší a aby konečne ukázali svoju lásku k deťom a boli zodpovední. Zo všetkých strán, (televízia, rádio, internet, okolie), počúvame, aby sme ostali doma. “Ostaňte doma! Ostaňte doma!” To však neznamená, aby sme ohrozovali prevážaním to najcennejšie čo máme, deti, z jedného domova, do druhého. Hoc by to malo byť iba cez ulicu alebo cez celé Slovensko. Ak má mať toto odporúčanie zmysel, tak nechajte vaše deti doma a nevystavujete ich riziku nákaze koronavírusom. “Tí rodičia alebo inštitúcie, ktoré sa oháňajú súdnymi rozhodnutiami k úprave práv detí, vyvolávajú hádky a nedokážu práve v takýchto vypätých situáciách reagovať ľudsky a zodpovedne, ukazujú svoju skutočnú tvár, ” hovorí Eva Marková, riaditeľka n.o. JEDEN RODIČ.


jedenrodic.sk