Spoľahlivosť antigénových testov

Ak vás pri celoplošnom testovaní označia za covid negatívneho, buďte aj naďalej zodpovedný. Uspokojivé výsledky citlivosti dosahujú antigénové testy iba u pacientov, ktorý sú najviac infekční. 3 z 10 pozitívnych vôbec nemusia odhaliť. Tak sa uvádza v tlačovej správe FN Motol, ktorá vykonala porovnávaciu štúdiu testov na covid19.

„Výsledky studie jsou opravdu daleko za očekáváním. Celková senzitivita antigenních testů se podle našeho zjištění pohybuje pod hranicí 70 %. Náš odhad byl přitom zhruba 85 %,“ říká prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol,a dodává: „Dá se říct, že 3 z 10 Covid+ pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají!“

zdroj: fnmotol.cz