Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Počas doby sčítania obyvateľov (15.02. – 31.03.2021) bude k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnych číslach 02 / 20 92 49 19 , 02 / 22 11 99 99 a na obecnom úrade v Budmericiach 0918 697 408.

Viac o sčítaní na stránke www.scitanie.sk