Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom – výzva

LESY SR š.p. prostredníctvom Odštepných závodov (ďalej len OZ) obhospodarujú lesné pozemky vlastníkov  na základe ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov v režime nájomného vzťahu vzniknutého z tohto zákona.

Ak ste vlastníkom lesných pozemkov a doposiaľ ste sa neprihlásili za účelom usporiadania vzťahov, môžete tak urobiť tu: https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/usporiadanie-vztahov-k-lesnym-pozemkom.html