ZUŠ prijíma prihlášky – 2021/2022

Online prihlášku je potrebné vyplniť na stránke školy a následne podpísanú priniesť na prijímacie skúšky.

Termín prijímacích talentových skúšok bude zverejnený v najbližších dňoch na stránke školy www.zusbudmerice.sk a na facebookovej stránke Základná umelecká škola Budmerice.

Prihlásiť sa môžu záujemcovia, ktorí k 1. januáru 2021 dosiahli vek 5 rokov.
Žiaci, ktorí už školu navštevujú, prihlášku nepodávajú – automaticky postupujú do ďalšieho ročníka.