Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí sa v roku 2022 vykonajú v jeden deň a to v sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod.

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do zastupiteľstva obce Budmerice:

  1. Roman Bottánek, 48 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO
  2. Tomáš Figura, 29 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Petra Haviarová, 45 r., učiteľka, nezávislý kandidát
  4. Vladimír Nahálka, Ing., PhD., 54 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
  5. Marcel Olša, PaedDr., RNDr., Mgr., 32 r., učiteľ, nezávislý kandidát
  6. Zuzana Polakovičová, Ing., 56 r., odborná referentka stavebného úradu, nezávislý kandidát
  7. Jozef Savkuliak, PhDr., MBA, 51 r., starosta, nezávislý kandidát
  8. Dušan Somorovský, Bc., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
  9. Marián Soukup, 54 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
  10. Eva Uváčková, 58 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

V Budmericiach sa volí 7 poslancov.