skládka

... potenciálne ohnisko sneti slezinnej a pasca na divú zver v Budmerickom chotári.

MRCHOVISKO

… potenciálne ohnisko sneti slezinnej a pasca na divú zver v Budmerickom chotári.

Piesková jama Budmerice

Zaujímavá lokalita v Budmerickom chotári je piesková jama. Leží severovýchodne od dediny. Dostanete sa k nej napríklad poza miestne roľnícke družstvo, alebo od “Holčekovho mlyna” okolo obecnej studne, uličkou k potoku. Cestou musíte prejsť dva mosty…čítať ďalej…