wifi

Budmerice sa môžu tešiť na bezplatné pripojenie na internet.

WiFi4EU

Budmerice sa môžu tešiť na bezplatné pripojenie na internet.