zbierka

Budúca nedeľa (21.10.) je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

28. týždeň v cezročnom období

Budúca nedeľa (21.10.) je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

Srdečná vďaka

CHARITAS Budmerice touto cestou vyslovuje srdečnú vďaku všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky šatstva a hygienických potrieb pre utečencov a do Zbierky trvanlivých potravín pre sestry Matky Terezy …

<p style="text-align: justify;">  Zbierka za účelom odstránenia havárie v ZŠ Budmerice sa koná od 6. júla 2012 do 30. septembera 2012...</p>

Verejná zbierka

Zbierka za účelom odstránenia havárie v ZŠ Budmerice sa koná od 6. júla 2012 do 30. septembera 2012…