zbierka

Srdečná vďaka

CHARITAS Budmerice touto cestou vyslovuje srdečnú vďaku všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do Zbierky šatstva a hygienických potrieb pre utečencov a do Zbierky trvanlivých potravín pre sestry Matky Terezy …

<p style="text-align: justify;">  Zbierka za účelom odstránenia havárie v ZŠ Budmerice sa koná od 6. júla 2012 do 30. septembera 2012...</p>

Verejná zbierka

Zbierka za účelom odstránenia havárie v ZŠ Budmerice sa koná od 6. júla 2012 do 30. septembera 2012…