Kontrola znečisťovania studní

Chemické a mikrobiologické vyšetrenie kvality vody v niektorých Budmerických studniach potvrdilo prítomnosť fekálnych baktérií v spodnej vode. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku ohlásil kontrolu zameranú na periodicitu vyvážania žumpy.
Fekálne baktérie sa našli aj v studniach, ktoré nie sú v blízkosti potoka. Je podozrenie, že v Budmericiach sú ľudia, ktorí vypúšťajú žumpu rovno do studne. Občanom, ktorí sa takéhoto konania dopúšťajú hrozí pokuta od 165 € do 165 969,59 € za nepovolené vypúšťanie odpadových vôd, ale aj trestné stíhanie za čin verejného ohrozenia.
Obec Budmerice nesmie takéto konanie tolerovať a plánuje zostaviť komisiu, ktorá bude preverovať znečistenie studní. Odporúčame občanom s komisiou spolupracovať.