Výzva na vojenskú neutralitu

Známe osobnosti verejného života, speváci, spisovatelia, vedeckí pracovníci, lekári, dokonca aj arcibiskup, žiadajú kompetentných, aby otvorili fundovanú verejnú diskusiu na rozličných úrovniach spoločenského a politického života na tému vojenskej neutrality našej krajiny. Medzi signatármi je aj Pavel Dvořák, historik a spisovateľ z Budmeríc.

Apelujeme na Vás – na prezidenta Slovenskej republiky, na Národnú radu Slovenskej republiky a na vládu Slovenskej republiky, aby ste otvorili fundovanú verejnú diskusiu na tému vojenská neutralita Slovenskej republiky na rozličných úrovniach spoločenského a politického života, vrátane zákonných prostriedkov; ak sa preukáže vôľa občanov získať vojenskú neutralitu, aby ste, rešpektujúc hlas národa, využili všetky legálne a diplomatické prostriedky na národnej a medzinárodnej úrovni na jej dosiahnutie.
Slovensko spoločne s ďalšími štátmi Európy môže tvoriť neutrálny geopolitický most medzi Východom a Západom, medzi Severom a Juhom, čím sa výrazne zvýši vojenská bezpečnosť v celej Európe.
Slovensko tak v zmysle svojho historického poslania prispeje k zlepšeniu spolužitia národov v Európe a vo svete.